Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

uudetsaannot [2011/03/04 18:36]
teemuv
uudetsaannot [2011/03/05 01:13] (current)
pelzi muotoilu
Line 113: Line 113:
 23 §  23 §
  
-<del>Kerho kokoontuu vuosittain: +Kerho kokoontuu vuosittain: 
-1. Vuosikokoukseen helmikuussa, jolloin käsitellään +  - <del>Vuosikokoukseen helmikuussa, jolloin käsitellään</del> 
-o toimintakertomus edelliseltä vuodelta +    * <del>toimintakertomus edelliseltä vuodelta</del> 
-o tilikertomus ja tilintarkastuslausunto +    * <del>tilikertomus ja tilintarkastuslausunto</del> 
-o tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle +    * <del>tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle</del> 
-o uuden johtokunnan toimintasuunnitelma +    * <del>uuden johtokunnan toimintasuunnitelma</del> 
-o talousarvio, jäsen- ja liittymismaksun suuruus +    * <del>talousarvio, jäsen- ja liittymismaksun suuruus</del> 
-o jäsenten kirjallisesti esittämät asiat, mikäli ne on jätetty johtokunnalle ennen kokousta. +    * <del>jäsenten kirjallisesti esittämät asiat, mikäli ne on jätetty johtokunnalle ennen kokousta.</del> 
-2. Vaalikokoukseen marraskuussa, jolloin +  - <del>Vaalikokoukseen marraskuussa, jolloin</del> 
-o valitaan johtokunta tulevaksi toimikaudeksi +    * <del>valitaan johtokunta tulevaksi toimikaudeksi</del> 
-o valitaan tilintarkastajat (2) ja varatilintarkastaja(t) (1,2) tulevaksi tilikaudeksi. +    * <del>valitaan tilintarkastajat (2) ja varatilintarkastaja(t) (1,2) tulevaksi tilikaudeksi.</del> 
-3. Kerhokokoukseen puheenjohtajan tai johtokunnan kutsusta tai milloin vähintään kuusi (6) kerhon jäsentä tai neljäsosa kerhon varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii. Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.+  - <del>Kerhokokoukseen puheenjohtajan tai johtokunnan kutsusta tai milloin vähintään kuusi (6) kerhon jäsentä tai neljäsosa kerhon varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii. Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.
 </del> </del>
 __Kerhon kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset. Kerhon kokoukset kutsuu koolle kerhon hallitus.__ __Kerhon kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset. Kerhon kokoukset kutsuu koolle kerhon hallitus.__
Line 130: Line 130:
 24 §  24 §
  
-__Vuosikokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin: +__Vuosikokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin:__ 
-• käsiteltävä edellisen vuoden toimintakertomus +  * __käsiteltävä edellisen vuoden toimintakertomus__ 
-• käsiteltävä hallituksen esittämät tilikertomus ja tilinpäätös +  * __käsiteltävä hallituksen esittämät tilikertomus ja tilinpäätös__ 
-• kuultava toiminnantarkastajien lausunto +  * __kuultava toiminnantarkastajien lausunto__ 
-• päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille__+  * __päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille__
  
 25 §  25 §
  
 __Vaalikokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin: __Vaalikokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin:
-valittava hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet +  * valittava hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet 
-valittava toiminnantarkastajat ja heille henkilökohtaiset varamiehet +  * valittava toiminnantarkastajat ja heille henkilökohtaiset varamiehet 
-päätettävä kerhon jäsenmaksun suuruus seuraavalle lukuvuodelle ja kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle tilikaudelle +  * päätettävä kerhon jäsenmaksun suuruus seuraavalle lukuvuodelle ja kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle tilikaudelle 
-hyväksyttävä hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio__+  * hyväksyttävä hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio__
  
 26 §  26 §
 
uudetsaannot.1299256574.txt.gz · Last modified: 2011/03/04 18:36 by teemuv
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki