Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

start [2020/07/16 18:26]
fireflower
start [2020/12/15 10:47] (current)
tritikka [Meitä tukeneita yrityksiä]
Line 10: Line 10:
   * [[https://drive.google.com/file/d/1RVukWHKAGnyAbbVDNuXkWi-BdnkXG0KU/view?usp=sharing | Yhdistyksen säännöt ]]   * [[https://drive.google.com/file/d/1RVukWHKAGnyAbbVDNuXkWi-BdnkXG0KU/view?usp=sharing | Yhdistyksen säännöt ]]
   * [[https://drive.google.com/file/d/1WT-Z--6HJK1GkqXVJ-c_KH7nbkUzp1Pd/view?usp=sharing | Tietosuojaseloste]]   * [[https://drive.google.com/file/d/1WT-Z--6HJK1GkqXVJ-c_KH7nbkUzp1Pd/view?usp=sharing | Tietosuojaseloste]]
-  * [[Telok 40v juhlatilaisuus]] 
-  * [[Kulkuoikeuksien nollaus 2019-2020]] 
   * [[Kulkuoikeudet]]   * [[Kulkuoikeudet]]
   * [[Järjestyssäännöt |Kerhohuoneen säännöt]]   * [[Järjestyssäännöt |Kerhohuoneen säännöt]]
Line 34: Line 32:
   * [[http://www.kyrel.fi/|Kyrel]]   * [[http://www.kyrel.fi/|Kyrel]]
   * [[http://www.criadix.fi/|Criadix]]   * [[http://www.criadix.fi/|Criadix]]
 +  * [[https://teollisuusalat.airliquide.fi/|Air Liquide]]
 +  * [[https://www.agcopower.com/fi/|AGCO Power]]
 +  * [[https://www.teknoware.com/fi/|Teknoware]]
  
 Meitä voi tukea lahjoittamalla erinäisiä sähkölaitteita tai -komponentteja, matkoja, elintarvikkeita, rahaa, työkaluja tai lähes mitä tahansa. Ota yhteyttä [[hallitus|Johtokuntaan]].  Meitä voi tukea lahjoittamalla erinäisiä sähkölaitteita tai -komponentteja, matkoja, elintarvikkeita, rahaa, työkaluja tai lähes mitä tahansa. Ota yhteyttä [[hallitus|Johtokuntaan]]. 
 
start.1594913210.txt.gz · Last modified: 2020/07/16 18:26 by fireflower
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki