Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

siivouspaeivae [2011/03/03 20:49]
pelzi created
siivouspaeivae [2011/03/03 20:55] (current)
pelzi
Line 1: Line 1:
 ====== TELOKin siivouspäivä KESKIVIIKKOISIN KELLO 18:00 ====== ====== TELOKin siivouspäivä KESKIVIIKKOISIN KELLO 18:00 ======
  
-Siivouspäivä on viikottain kello 18:00. Siivouspäivänä tyhjennetään jäteastiat ja järjestellään tavarat. Siivouspäivä ei ole roskiinheittopäivä. Toisten omaisuutta ei saa hävittää eikä turmella, ja kerhon omaisuuden hävittämisestä päättää hallitus.+Siivouspäivä on viikottain joka keskiviikko kello 18:00. Siivouspäivänä tyhjennetään jäteastiat ja järjestellään tavarat. Siivouspäivä ei ole roskiinheittopäivä. Toisten omaisuutta ei saa hävittää eikä turmella, ja kerhon omaisuuden hävittämisestä päättää hallitus.
 
siivouspaeivae.txt · Last modified: 2011/03/03 20:55 by pelzi
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki