This is an old revision of the document!


TELOKin siivouspäivä KESKIVIIKKOISIN KELLO 18:00

Siivouspäivä on viikottain kello 18:00. Siivouspäivänä tyhjennetään jäteastiat ja järjestellään tavarat. Siivouspäivä ei ole roskiinheittopäivä. Toisten omaisuutta ei saa hävittää eikä turmella, ja kerhon omaisuuden hävittämisestä päättää hallitus.

 
siivouspaeivae.1299178197.txt.gz · Last modified: 2011/03/03 20:49 by pelzi
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki