Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

saannot [2011/03/04 16:34]
pelzi created
saannot [2011/03/04 16:59] (current)
pelzi
Line 1: Line 1:
-Säännöt +=== I LUKU Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja vastuu === 
-I LUKU Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja vastuu+ 
 + 
 +== 1# ==
  
-1# 
 Kerhon nimi on Tampereen Elektroniikan Opiskelijoiden Kerho. Kerhon englanninkielinen nimi on Club of Electronics Students in Tampere, jonka lyhenne on CEST. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki.  Kerhon nimi on Tampereen Elektroniikan Opiskelijoiden Kerho. Kerhon englanninkielinen nimi on Club of Electronics Students in Tampere, jonka lyhenne on CEST. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 
  
-2#+== 2# == 
 Kerhon tarkoitus on luoda korkeaa henkistä ja sivistyksellistä ilmapiiriä elektroniikan opiskelijoiden keskuuteen, rakentavasti vaikuttaa elektroniikan opetukseen ja sen järjestelyihin yliopistossa sekä edistää elektroniikan harrastustoimintaa jäsenistön keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho lisää opiskelijoiden tietoa yliopistosta ja ympäristöstä, kehittää opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden välistä tiedonvaihtoa, järjestää projektitoimintaa ja tukee elektroniikkaharrastusta sekä lisäksi kerho osallistuu kaikin voimin teekkarihuumorin ylläpitämiseen.  Kerhon tarkoitus on luoda korkeaa henkistä ja sivistyksellistä ilmapiiriä elektroniikan opiskelijoiden keskuuteen, rakentavasti vaikuttaa elektroniikan opetukseen ja sen järjestelyihin yliopistossa sekä edistää elektroniikan harrastustoimintaa jäsenistön keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho lisää opiskelijoiden tietoa yliopistosta ja ympäristöstä, kehittää opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden välistä tiedonvaihtoa, järjestää projektitoimintaa ja tukee elektroniikkaharrastusta sekä lisäksi kerho osallistuu kaikin voimin teekkarihuumorin ylläpitämiseen. 
  
-3#+== 3# == 
 Elektroniikan opiskelijoiden kerho on Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan alainen. Toiminnastaan kerho on vastuussa lähinnä TTYY:n hallitukselle. Tämän vuoksi on kerhon toimikautensa lopussa jätettävä hallitukselle toimintakertomus, josta lähemmät ohjeet näissä säännöissä.  Elektroniikan opiskelijoiden kerho on Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan alainen. Toiminnastaan kerho on vastuussa lähinnä TTYY:n hallitukselle. Tämän vuoksi on kerhon toimikautensa lopussa jätettävä hallitukselle toimintakertomus, josta lähemmät ohjeet näissä säännöissä. 
-II LUKU Jäsenet ja maksut 
  
-5#+=== II LUKU Jäsenet ja maksut === 
 + 
 +== 5# == 
 Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen TTYY:n varsinainen jäsen.  Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen TTYY:n varsinainen jäsen. 
  
-6#+== 6# ==
 Kunniajäseneksi voi kerho kutsua henkilön, joka on ansioitunut kerhon toiminnassa tai muuten erityisellä tavalla edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee johtokunta, mutta kymmenen (10) jäsentä käsittävällä ryhmällä on siihen myös oikeus. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään kerhon yleisessä kokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.  Kunniajäseneksi voi kerho kutsua henkilön, joka on ansioitunut kerhon toiminnassa tai muuten erityisellä tavalla edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee johtokunta, mutta kymmenen (10) jäsentä käsittävällä ryhmällä on siihen myös oikeus. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään kerhon yleisessä kokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. 
  
-7#+== 7# ==
 Kerhon vanhaksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen kerhossa aiemmin toiminut TTYY:n vanha jäsen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä jokainen TTY:n ja TTYY:n palveluksessa toimiva henkilö. Varsinaiseksi vanhaksi ja kannattajäseneksi hyväksymisestä päättää johtokunta.  Kerhon vanhaksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen kerhossa aiemmin toiminut TTYY:n vanha jäsen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä jokainen TTY:n ja TTYY:n palveluksessa toimiva henkilö. Varsinaiseksi vanhaksi ja kannattajäseneksi hyväksymisestä päättää johtokunta. 
  
-8#+== 8# ==
 Kerhon kokouksissa on puhe-, ehdotus- ja äänestysoikeus kaikilla kerhon varsinaisilla jäsenillä. Kunniajäsenillä, vanhoilla jäsenillä ja kannattajajäsenillä on puhe- ja ehdotusoikeus.  Kerhon kokouksissa on puhe-, ehdotus- ja äänestysoikeus kaikilla kerhon varsinaisilla jäsenillä. Kunniajäsenillä, vanhoilla jäsenillä ja kannattajajäsenillä on puhe- ja ehdotusoikeus. 
  
-9#+== 9# ==
 Kerhon on pidettävä kaikista jäsenistään jäsenluetteloa, johon merkitään varsinaiset ja vanhat jäsenet heidän suoritettuaan jäsenmaksut. Jäsenluettelo tulee pitää ajan tasalla suorittamalla sen tarkistus vuosittain vuosikokoukseen mennessä. Jäsenluettelon pitäjä voi tarkistuksen suorittamiseksi hyvissä ajoin kerhoja varten varatulle ilmoitustaululle julkipannulla ilmoituksella kerätä toimivien varsinaisten jäsenten nimet samassa paikassa esillä pidettävään listaan.  Kerhon on pidettävä kaikista jäsenistään jäsenluetteloa, johon merkitään varsinaiset ja vanhat jäsenet heidän suoritettuaan jäsenmaksut. Jäsenluettelo tulee pitää ajan tasalla suorittamalla sen tarkistus vuosittain vuosikokoukseen mennessä. Jäsenluettelon pitäjä voi tarkistuksen suorittamiseksi hyvissä ajoin kerhoja varten varatulle ilmoitustaululle julkipannulla ilmoituksella kerätä toimivien varsinaisten jäsenten nimet samassa paikassa esillä pidettävään listaan. 
  
-10#+== 10# ==
 Uuden jäsenen liittyessä syyskaudella, hän voi olla varsinaisena jäsenenä syyskauden ja seuraavan tilikauden, maksamalla seuraavan vuoden jäsenmaksun.  Uuden jäsenen liittyessä syyskaudella, hän voi olla varsinaisena jäsenenä syyskauden ja seuraavan tilikauden, maksamalla seuraavan vuoden jäsenmaksun. 
-III LUKU Johtokunta 
  
-11#+=== III LUKU Johtokunta === 
 + 
 +== 11# ==
 kerhon toiminnasta vastaa johtokunta puheenjohtajan johdolla. Johtokunta valitaan vuodeksi kerrallaan vaalikokouksessa ja astuu toimeensa vuoden alussa.  kerhon toiminnasta vastaa johtokunta puheenjohtajan johdolla. Johtokunta valitaan vuodeksi kerrallaan vaalikokouksessa ja astuu toimeensa vuoden alussa. 
  
-12#+== 12# ==
 Johtokuntaan kuuluu neljästä seitsemään (4..7) jäsentä, joista ainakin seuraavat tulee olla edustettuina:  Johtokuntaan kuuluu neljästä seitsemään (4..7) jäsentä, joista ainakin seuraavat tulee olla edustettuina: 
 puheenjohtaja, joka kutsuu koolle kerhokokoukset johtaen niissä puhetta ja joka valvoo, että toiminta on sääntöjen mukaista. Puheenjohtaja edustaa kerhoa, ellei toisin päätetä. Nimen kirjoitus katso 3#.  puheenjohtaja, joka kutsuu koolle kerhokokoukset johtaen niissä puhetta ja joka valvoo, että toiminta on sääntöjen mukaista. Puheenjohtaja edustaa kerhoa, ellei toisin päätetä. Nimen kirjoitus katso 3#. 
Line 44: Line 50:
 Edellä mainittujen tehtävien lisäksi on johtokunnan jäsenen hoidettava ne tehtävät, jotka voidaan yleisen käytännön mukaan katsoa kuuluvan heille nimen perusteella.  Edellä mainittujen tehtävien lisäksi on johtokunnan jäsenen hoidettava ne tehtävät, jotka voidaan yleisen käytännön mukaan katsoa kuuluvan heille nimen perusteella. 
  
-13#+== 13# ==
 Kerhon johtokunta on päätösvaltainen, jos kaikille jäsenille on kokouksesta henkilökohtaisesti tai ilmoitustaululle vähintään kaksi arkipäivää aikaisemmin julkipannulla ilmoituksella tiedotettu ja vähintään neljä (4) jäsentä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten jakaantuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Henkilövaalissa ratkaisee tasatuloksen arpa.  Kerhon johtokunta on päätösvaltainen, jos kaikille jäsenille on kokouksesta henkilökohtaisesti tai ilmoitustaululle vähintään kaksi arkipäivää aikaisemmin julkipannulla ilmoituksella tiedotettu ja vähintään neljä (4) jäsentä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten jakaantuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Henkilövaalissa ratkaisee tasatuloksen arpa. 
-IV LUKU Kokoukset 
  
-14#+=== IV LUKU Kokoukset === 
 + 
 +== 14# ==
 Kerho kokoontuu vuosittain: Kerho kokoontuu vuosittain:
 Vuosikokoukseen helmikuussa, jolloin käsitellään  Vuosikokoukseen helmikuussa, jolloin käsitellään 
Line 62: Line 69:
 Kerhokokoukseen puheenjohtajan tai johtokunnan kutsusta tai milloin vähintään kuusi (6) kerhon jäsentä tai neljäsosa kerhon varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii. Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.  Kerhokokoukseen puheenjohtajan tai johtokunnan kutsusta tai milloin vähintään kuusi (6) kerhon jäsentä tai neljäsosa kerhon varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii. Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. 
  
-15#+== 15# ==
 Kerhon kokouksista on ilmoitettava vähintään kolme (3) arkipäivää ennen kokousta ainakin TTYY:n kerhoja varten varatulla ilmoitustaululla. Ilmoituksessa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.  Kerhon kokouksista on ilmoitettava vähintään kolme (3) arkipäivää ennen kokousta ainakin TTYY:n kerhoja varten varatulla ilmoitustaululla. Ilmoituksessa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 
  
-16#+== 16# ==
 Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti kokoon kutsuttu ja läsnä on vähintään kahdeksan (8) jäsentä tai neljäsosa (1/4) kerhon varsinaisten jäsenten määrästä.  Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti kokoon kutsuttu ja läsnä on vähintään kahdeksan (8) jäsentä tai neljäsosa (1/4) kerhon varsinaisten jäsenten määrästä. 
  
-17#+== 17# ==
 Jäsen, joka pitää kokousta sääntöjen vastaisesti kokoonkutsuttuna tai joka ei tyydy kokouksen päätökseen, voi viikon kuluessa kokouksesta vedota siitä TTYY:n hallitukseen ilmoitettuaan ensin asiasta kerhon johtokunnalle. Hallituksella on oikeus valituksen johdosta siirtää päätöksen toimeenpano kunnes se on ratkaissut asian.  Jäsen, joka pitää kokousta sääntöjen vastaisesti kokoonkutsuttuna tai joka ei tyydy kokouksen päätökseen, voi viikon kuluessa kokouksesta vedota siitä TTYY:n hallitukseen ilmoitettuaan ensin asiasta kerhon johtokunnalle. Hallituksella on oikeus valituksen johdosta siirtää päätöksen toimeenpano kunnes se on ratkaissut asian. 
  
-18#+== 18# ==
 Mikäli kokous on sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu, mutta ei läsnäolevien vähyyden vuoksi päätösvaltainen, voidaan kokous äänestyksen perusteella joko lykätä ja uudelleen kokoonkutsua tai pitää aiotun ohjelman mukaisesti. Päätökset astuvat virallisesti voimaan ellei kolmen (3) kuukauden kuluessa sitä vastaan esitetä kirjallista moitekannetta. Moite on osoitettava kerhon johtokunnalle, joka on kokouksen koolle kutsunut. Ellei erityistä syytä ole kokouksen pitämiseen ilman laillista päätösvaltaa, kutsuttakoon jäsenet uuteen kokoukseen.  Mikäli kokous on sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu, mutta ei läsnäolevien vähyyden vuoksi päätösvaltainen, voidaan kokous äänestyksen perusteella joko lykätä ja uudelleen kokoonkutsua tai pitää aiotun ohjelman mukaisesti. Päätökset astuvat virallisesti voimaan ellei kolmen (3) kuukauden kuluessa sitä vastaan esitetä kirjallista moitekannetta. Moite on osoitettava kerhon johtokunnalle, joka on kokouksen koolle kutsunut. Ellei erityistä syytä ole kokouksen pitämiseen ilman laillista päätösvaltaa, kutsuttakoon jäsenet uuteen kokoukseen. 
-V LUKU Kerhon talous 
  
-19#+=== V LUKU Kerhon talous === 
 + 
 +== 19# ==
 Kerhon toimi- ja tilikausi on tammikuun 1. päivästä saman vuoden joulukuun 31. päivään. Tilinpäätös on toimitettava tilintarkastajille seitsemän (7) päivää ennen vuosikokousta.  Kerhon toimi- ja tilikausi on tammikuun 1. päivästä saman vuoden joulukuun 31. päivään. Tilinpäätös on toimitettava tilintarkastajille seitsemän (7) päivää ennen vuosikokousta. 
-[Tämä huomautus ei ole osa kerhon sääntöjä.]  
-Tilintarkastuslaki 28.10.1994/936 19§, 1. momentti: 
- 
-Tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus. Kertomus on luovutettava yhteisön tai säätiön hallitukselle tai vastaavalle toimielimelle viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös on esitettävä vahvistettavaksi. ... 
- 
-Patentti- ja rekisterihallituksen linjaus: 
- 
-Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.  
-Johtopäätös: 
- 
-Sääntöjä tulisi tulkita niin, että kohdassa 19# mainitut asiakirjat toimitetaan tilintarkastajille tarkastettaviksi vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta, ja tilintarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja tilintarkastuskertomus johtokunnalle kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. 
  
-10.04.2005 +> [Tämä huomautus ei ole osa kerhon sääntöjä.] 
-Mikko Hirvonen, +> Tilintarkastuslaki 28.10.1994/936 19§, 1. momentti: 
-TELOK:n puheenjohtaja +
 +> Tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus. Kertomus on luovutettava yhteisön tai  säätiön hallitukselle tai vastaavalle  toimielimelle viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa  tilinpäätös on esitettävä vahvistettavaksi. ... 
 +
 +> Patentti- ja rekisterihallituksen linjaus: 
 +
 +> Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.  
 +
 +> Johtopäätös: 
 +> Sääntöjä tulisi tulkita niin, että kohdassa 19# mainitut asiakirjat toimitetaan tilintarkastajille  tarkastettaviksi vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta, ja tilintarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja tilintarkastuskertomus johtokunnalle kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. 
 +
 +10.04.2005 
 +Mikko Hirvonen, 
 +TELOK:n puheenjohtaja 
  
-20#+== 20# ==
 Jäsenet ovat velvolliset suorittamaan kalenterivuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenyys on voimassa seuraavaan vuosikokoukseen saakka, jolloin uusi jäsenmaksu määrätään.  Jäsenet ovat velvolliset suorittamaan kalenterivuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenyys on voimassa seuraavaan vuosikokoukseen saakka, jolloin uusi jäsenmaksu määrätään. 
  
-21#+== 21# ==
 Kerhon välineiden käyttöoikeus on vain jäsenillä.  Kerhon välineiden käyttöoikeus on vain jäsenillä. 
 VI LUKU Toimintakertomus VI LUKU Toimintakertomus
  
-22#+== 22# ==
 Kerhon toimintakertomus jätetään TTYY:n hallitukselle sen määräämään ajankohtaan mennessä. Toimintakertomuksesta tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat:  Kerhon toimintakertomus jätetään TTYY:n hallitukselle sen määräämään ajankohtaan mennessä. Toimintakertomuksesta tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat: 
 kerhon jäsenmäärä ja jäsenmaksut  kerhon jäsenmäärä ja jäsenmaksut 
Line 108: Line 117:
 VII LUKU Erityisiä määräyksiä VII LUKU Erityisiä määräyksiä
  
-23#+== 23# ==
 Mikäli jäsen toiminnallaan tuottamuksellisesti aiheuttaa kerholle taloudellista vahinkoa, kerhokokouksella on jäsentä kuultuaan oikeus erottaa hänet määräajaksi.  Mikäli jäsen toiminnallaan tuottamuksellisesti aiheuttaa kerholle taloudellista vahinkoa, kerhokokouksella on jäsentä kuultuaan oikeus erottaa hänet määräajaksi. 
  
-24#+== 24# ==
 Kerhon toiminta katsotaan lakanneeksi, jollei kahteen vuoteen ole ollut varsinaisia kokouksia tai muuta mainittavaa toimintaa, vaikka edellytykset ovat olleet olemassa. Niin ikään kerho lakkautetaan, jos kerho tekee siitä päätöksen kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon välein pidettävässä kokouksessa, kun kummassakin kokouksessa vähintään neljä viidesosaa (4/5) varsinaisista jäsenistä sitä kannattaa. Lakkautusesitys on mainittava kummassakin kokouskutsussa. Kerhon toiminnan loputtua siirtyy sen omaisuus TTYY:lle, joka voi menetellä sen suhteen omien sääntöjensä mukaan.  Kerhon toiminta katsotaan lakanneeksi, jollei kahteen vuoteen ole ollut varsinaisia kokouksia tai muuta mainittavaa toimintaa, vaikka edellytykset ovat olleet olemassa. Niin ikään kerho lakkautetaan, jos kerho tekee siitä päätöksen kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon välein pidettävässä kokouksessa, kun kummassakin kokouksessa vähintään neljä viidesosaa (4/5) varsinaisista jäsenistä sitä kannattaa. Lakkautusesitys on mainittava kummassakin kokouskutsussa. Kerhon toiminnan loputtua siirtyy sen omaisuus TTYY:lle, joka voi menetellä sen suhteen omien sääntöjensä mukaan. 
  
-25#+== 25# ==
 Muutoksia ja lisäyksiä näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos johtokunnan tekemä tai vähintään viiden (5) varsinaisen jäsenen kirjallisesti johtokunnalle jättämä esitys on hyväksytty kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon välein pidetyssä kerhokokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä.  Muutoksia ja lisäyksiä näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos johtokunnan tekemä tai vähintään viiden (5) varsinaisen jäsenen kirjallisesti johtokunnalle jättämä esitys on hyväksytty kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon välein pidetyssä kerhokokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä. 
  
-26#+== 26# ==
 Muutos, lisäys tai lakkautuspäätös tulee voimaan, kun TTYY:n edustajisto on sen asianmukaisessa järjestyksessä vahvistanut. Muutos, lisäys tai lakkautuspäätös tulee voimaan, kun TTYY:n edustajisto on sen asianmukaisessa järjestyksessä vahvistanut.
 
saannot.txt · Last modified: 2011/03/04 16:59 by pelzi
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki