Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

projektit:muutosrumba_kesaellae_2010 [2010/05/25 22:39] (current)
nipo created
Line 1: Line 1:
 +**TELOK muutosrumba kesällä 2010**
 +
 +Toukokuun 23. päivänä 2010 Antti Alhonen kutsui sähköpostitse jäseniä kokoontumaan keskiviikkona 26. toukokuuta ja <del>juonittelemaan</del> keskustelemaan kerhohuoneiston muutoksista. 
 +
 +  * [[http://pastebin.com/fWsFqYsU|Alkuperäinen kutsun teksti]] 
 +  * [[http://pastebin.com/yFb9HJGW|Nikolas Ojalan ehdotus 2010-05-25 illalla]]
  
 
projektit/muutosrumba_kesaellae_2010.txt · Last modified: 2010/05/25 22:39 by nipo
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki