Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

projektit:magneettivahvistin [2011/01/14 16:28]
nipo Lähteen lisäys
projektit:magneettivahvistin [2011/01/18 16:34] (current)
nipo Ei niin anonyymi
Line 1: Line 1:
 **Magneettivahvistin** on hieno vekotin, jolla voi tehdä mitä vaan. Tai ainakin melkein. Ainakin, jos sellaisen saa toimimaan. Ernst Alexanderson oli kova jäbä, kun sai joskus 1900-luvun alussa lähetettyä radiosanomia valtameren yli magneettivahvistimen avulla. Nikolas seuraa Ernstin jalanjälkiä kevyemmällä kalustolla.((Ojala, Nikolas. Diplomityö: Magneettiaudiovahvistin. Tampereen teknillinen yliopisto, toukokuu 2010)) **Magneettivahvistin** on hieno vekotin, jolla voi tehdä mitä vaan. Tai ainakin melkein. Ainakin, jos sellaisen saa toimimaan. Ernst Alexanderson oli kova jäbä, kun sai joskus 1900-luvun alussa lähetettyä radiosanomia valtameren yli magneettivahvistimen avulla. Nikolas seuraa Ernstin jalanjälkiä kevyemmällä kalustolla.((Ojala, Nikolas. Diplomityö: Magneettiaudiovahvistin. Tampereen teknillinen yliopisto, toukokuu 2010))
  
-Myös erään anonyymin valtion kovat rakettitieteilijäjäbät onnistuivat 1900-luvun puolivälin aikaan lähettämään raketteja merten yli magneettivahvistinten avulla. Magneettivahvistinten sovellukset lentävissä, luotettavissa laitteissa jatkuvat mm. SAAB-konsernin valmistaman Gripen-hävittäjän tehonsyöttöyksikössä. Magneettikomponenteilla valmistettu tehonsyöttöyksikkö on tutkimuksen((Austrin, Lars. On Magnetic Amplifiers in Aircraft Applications. Royal Institute of Technology.+Myös erään anonyymin valtion((Kansallissosialistinen Saksa)) kovat rakettitieteilijäjäbät onnistuivat 1900-luvun puolivälin aikaan lähettämään raketteja merten yli magneettivahvistinten avulla. Magneettivahvistinten sovellukset lentävissä, luotettavissa laitteissa jatkuvat mm. SAAB-konsernin valmistaman Gripen-hävittäjän tehonsyöttöyksikössä. Magneettikomponenteilla valmistettu tehonsyöttöyksikkö on tutkimuksen((Austrin, Lars. On Magnetic Amplifiers in Aircraft Applications. Royal Institute of Technology.
 Sweden, 2007)) mukaan perinteistä aktiivikomponenttiratkaisua kevyempi ja luotettavampi. Sweden, 2007)) mukaan perinteistä aktiivikomponenttiratkaisua kevyempi ja luotettavampi.
    
 
projektit/magneettivahvistin.txt · Last modified: 2011/01/18 16:34 by nipo
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki