Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

projektit:labrateholaehde [2009/10/16 09:34]
pelzi
projektit:labrateholaehde [2009/10/17 10:06] (current)
pelzi
Line 12: Line 12:
 Sisältää muuntajat, IEC-virtaliittimen sekä jännitealueen valintareleet. Tilan salliessa myös suotoelkot. Sisältää muuntajat, IEC-virtaliittimen sekä jännitealueen valintareleet. Tilan salliessa myös suotoelkot.
 Tarvitsee piirilevyn, joka on toistaiseksi suunnittelematta. Levylle tulee vähintäänkin tasasuuntaajat kiinteille jännitteille ja jännitealueen valintareleet. Tarvitsee piirilevyn, joka on toistaiseksi suunnittelematta. Levylle tulee vähintäänkin tasasuuntaajat kiinteille jännitteille ja jännitealueen valintareleet.
 +
 +===== Jännitelähdeosa =====
 +Sisältää LM317:n tms. perustuvan jänniteregulaattorin. Ominaisuutena ledi joka osoittaa regulaattorin toimivan halutusti (käytännössä vertaillaan ADJ-karvaa? voi vaatia erillisosista tehtyä regulaattoria että tämä onnistuu fiksusti). Lisäksi jonkunlaiset hystereesilliset komparaattorit jännitealueeen valintaan.
 +
 +===== Virranrajoitinosa =====
 +Sisältää virranmittausvastukset sekä tehokiven virran rajoittamiseksi, sekä ledin joka kielii virranrajoittimen toiminnasta.
 +
 +
 
projektit/labrateholaehde.txt · Last modified: 2009/10/17 10:06 by pelzi
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki