Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

projektit:eaglefiluja [2018/03/29 14:55] (current)
deffener created
Line 1: Line 1:
 +===Easily Applicable Graphical Layout Editor===
 +Osa Telokin jäsenistä käyttää piirilevyjen suunnitteluun EAGLEa.\\
 +Vanhemmat versiot ovat alkuperäisen kehittäjän CadSoft Computer GmbH:n ajoilta, mutta tuoreimmat versiot on kehittänyt AUTODESK.\\
  
 +===Tiedostoja===
 +Versioon 8.4.0 (autodesk) löytyy täältä muutama tiedosto:\\   \\
 +1) {{projektit:eagle:telok.dru|telok.dru}}
 +  * Design Rule Check -työkalulle asetustiedosto, joka säätää asetukset telokin prosessille suotuisiksi.
 +  * Tiedoston asetukset olettavat, että levy tehdään huolellisesti.
 +  * Käytön helpottamiseksi tallenna Eaglen asennushakemiston alihakemistoon dru.
 +
 +2) {{projektit:eagle:telok.cam|telok.cam}}
 +  * CAM Processor -työkalulle työtiedosto, joka luo viisi osiota työjonoon.
 +    * Top Copper
 +    * Bottom Copper
 +    * Drills
 +    * Top Soldermask
 +    * Bottom Soldermask
 +  * Tiedostot tallentuvat .eps muodossa, mutta ovat puhdasta PostScriptiä.
 +  * Jos et aio tehdä soldermaskeja, älä turhaan tulosta niitä ja kuluta kalvoa ja mustetta.
 +  * Käytön helpottamiseksi tallenna Eaglen asennushakemiston alihakemistoon cam.
 +
 +Tiedostot toimivat luultavasti vanhemmillakin versioilla, mutta ne on luotu versiolla 8.4.0.\\
 +Jos tarvitset komponenttikirjastoa, johon on koottu (pieni) osa telokin komponenteista, joita ei oletuskirjastoissa ole, ota yhteyttä deffeneriin.
 
projektit/eaglefiluja.txt · Last modified: 2018/03/29 14:55 by deffener
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki