Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

ohjeita:siivoa_jaelkesi [2010/03/26 04:50] (current)
nipo created
Line 1: Line 1:
 +**Siivoa jälkesi!** 
 +
 +Ei näin. Kötöstelijät pakenivat paikalta ja jättivät työpöydän tähän kuntoon: \\
 +{{ohjeita:sotkua_001.jpg?400px|Kötöstelijä ei siivonnut.}}
 +
 +Tässäkään työpöytä ei ole siisti: \\
 +{{ohjeita:sotkua_002.jpg?400px|Kötöstelijä ei siivonnut.}}
  
 
ohjeita/siivoa_jaelkesi.txt · Last modified: 2010/03/26 04:50 by nipo
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki