Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

ohjeita:savustus [2009/10/22 17:23]
ossi
ohjeita:savustus [2009/10/22 23:45] (current)
kaje mer fakta
Line 1: Line 1:
-{{ ohjeita:savustus.jpg?350|Smoke on the water}} Usvageneraattorit ovat peräisin Kiinasta, nieleskelevät sisäänsä noin 30-38V tasavirtaa ja kuluttavat 60-100W paikkeilla. Usvageneraattorit ovat peräisin Fogscreenin bonkkivarastosta ja niitä tulee käyttää veteen upotettuina. Niissä on nestepinnan tunnistin, mutta laitteiden käyttäminen kuivana vahingoittaa niitä. Laitteet toimivat optimaalisesti tietyssä syvyydessä (lähellä tunnistimen rajaa), jonka määrittely on pikälti kokeellista.+{{ ohjeita:savustus.jpg?350|Smoke on the water}} Usvageneraattorit ovat peräisin Kiinasta, nieleskelevät sisäänsä noin 30-38V tasavirtaa ja kuluttavat 60-100W paikkeilla. Yli 42V voi aiheuttaa laitteen tuhoutumisen. Usvageneraattorit ovat peräisin Fogscreenin bonkkivarastosta ja niitä tulee käyttää veteen upotettuina. Niissä on nestepinnan tunnistin, mutta laitteiden käyttäminen kuivana vahingoittaa niitä tuhoutumiseen saakka jopa sekunneissa. Laitteet toimivat optimaalisesti tietyssä syvyydessä (lähellä tunnistimen rajaa), jonka määrittely on pikälti kokeellista. Pitkällisissä kokeissa optimaaliseksi syvyydeksi on havaittu tunnistimen yläreunasta noin 10.000mm vedenpintaan.
  
-Kellukkeilla riittävän syvään vesialtaaseen asetetut usvageneraattorit pysyvät aina tietyssä syvyydessä, jolloin usvantuotto on parhaimmillaan. Laitteet jäähdyttävät itsensä vesiastiaan, joten lämpöä johtava astia laskee käyttölämpötilaa merkittävästi.+Kellukkeilla riittävän syvään vesialtaaseen asetetut usvageneraattorit pysyvät aina tietyssä syvyydessä, jolloin usvantuotto on parhaimmillaan. Laitteet jäähdyttävät itsensä vesiastiaan, joten lämpöä johtava astia laskee käyttölämpötilaa merkittävästi. Usvaimet tuhoutuvat veden lämmön noustessa liian korkeaksi. Liian korkea lämpötila saattoi olla 50°C.
  
-Joissain lähteissä (missä?) sanellaan vesijohtoveden olevan mahdollisesti haitallista hengitettynä sen mukana kulkeutuvien mikrobien vuoksi. Jos savustat vettä hengittämistä tai viihdetilojen usvaamista varten, tee se mieluiten puhtaalla (tislattu, keitetty?) vedellä.+Joissain lähteissä (missä?) sanellaan vesijohtoveden olevan mahdollisesti haitallista hengitettynä sen mukana kulkeutuvien mikrobien vuoksi. Jos savustat vettä hengittämistä tai viihdetilojen usvaamista varten, tee se mieluiten puhtaalla (tislattu, keitetty?) vedellä.  
 + 
 +Fogscreenilta vuotaneiden tietojen mukaan vedessä olevat pikkupöpöt kärsivät huomattavia vaurioita kuunnellessaan korkeataajuista ultraääntä liian lujaa. Käytä kuitenkin aina puhdasta juomakelpoista vettä. Ioninvaihtosuodatettu vesi ei toimi.
  
  
  
 
ohjeita/savustus.txt · Last modified: 2009/10/22 23:45 by kaje
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki