Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

ohjeita:relaksaatio-oskillaattori [2009/10/22 14:55]
ossi created
ohjeita:relaksaatio-oskillaattori [2009/10/22 23:32] (current)
kaje kynnysjännitte -> kynnysjännite
Line 2: Line 2:
  
 ===== Neon-oskillaattori ===== ===== Neon-oskillaattori =====
-Neonlamppu toimii itsessään hystereesin omaavana aktiivikomponenttina. Neonlampun syttymisen kynnysjännitte on korkeampi kuin jännite, jolla purkaus sammuu. Neonlampusta ja kondensaattorista rinnankytkettynä valmistettua oskillaattoria on perinteisesti hyödynnetty mm. tietyöpuomien valoissa. Varausvirta tulee rajoittaa joko vastuksella (vanhoissa varoitusvilkuissa pariston sisäinen resistanssi) tai vakiovirtageneraattorilla.+Neonlamppu toimii itsessään hystereesin omaavana aktiivikomponenttina. Neonlampun syttymisen kynnysjännite on korkeampi kuin jännite, jolla purkaus sammuu. Neonlampusta ja kondensaattorista rinnankytkettynä valmistettua oskillaattoria on perinteisesti hyödynnetty mm. tietyöpuomien valoissa. Varausvirta tulee rajoittaa joko vastuksella (vanhoissa varoitusvilkuissa pariston sisäinen resistanssi) tai vakiovirtageneraattorilla.
  
 ===== UJT-oskillaattori ===== ===== UJT-oskillaattori =====
 
ohjeita/relaksaatio-oskillaattori.txt · Last modified: 2009/10/22 23:32 by kaje
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki