Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

ohjeita:muuntajan_mittaukset [2009/10/17 04:09]
nipo
ohjeita:muuntajan_mittaukset [2009/10/21 19:11] (current)
nipo
Line 4: Line 4:
 Telokissa on muuntajia. Monissa muuntajissa on jo valmiiksi päälle merkittyinä riittävästi valmistajan antamia tietoja. Kuitenkin useissa muuntajissa ei ole mitään merkintöjä ja joissain hyvin vähän. Kaikista muuntajista ei edes tiedetä, minkälaiseen käyttöön ne on alunperin tarkoitettu. Audiomuuntaja ja virtalähteen muuntaja voivat olla päällisin puolin hyvinkin samannäköiset.  Telokissa on muuntajia. Monissa muuntajissa on jo valmiiksi päälle merkittyinä riittävästi valmistajan antamia tietoja. Kuitenkin useissa muuntajissa ei ole mitään merkintöjä ja joissain hyvin vähän. Kaikista muuntajista ei edes tiedetä, minkälaiseen käyttöön ne on alunperin tarkoitettu. Audiomuuntaja ja virtalähteen muuntaja voivat olla päällisin puolin hyvinkin samannäköiset. 
  
 +===== Turvallisuus =====
 +**Tämä on tärkeää!** Aina lopetettuasi mittaukset, säädä säätömuuntaja nollaan ja kytke syöttösähkö pois päältä. 
 ===== Mittausmenetelmät ===== ===== Mittausmenetelmät =====
 Vapaaehtoista työvoimaa tarvitaan Telokin muuntajien laadun selvittämiseen. Useimmat tarpeelliset tiedot saadaan yksinkertaisilla mittauksilla:  Vapaaehtoista työvoimaa tarvitaan Telokin muuntajien laadun selvittämiseen. Useimmat tarpeelliset tiedot saadaan yksinkertaisilla mittauksilla: 
 
ohjeita/muuntajan_mittaukset.txt · Last modified: 2009/10/21 19:11 by nipo
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki