Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

ohjeita:ic-audiopaeaetevahvistin [2009/10/24 14:04]
ossi pieni lisäys
ohjeita:ic-audiopaeaetevahvistin [2009/10/24 14:05] (current)
ossi
Line 9: Line 9:
  
 ===== TDA2003 ja kumppanit ===== ===== TDA2003 ja kumppanit =====
-Toinen suuri luokka päätevahvistinpiireissä on suunniteltu käytettäväksi 12-15V käyttöjännitteillä autostereoissa. Joistain useamman kanavan päätevahvistimista löytyy sekä siltakytkettyjä että stereoversioita, joten osia hankkiessa kannattaa tarkistaa että kyseessä on haluttu komponentti. Nämä päätteet on suunniteltu ajamaan matalaimpedanssisia kaiuttimia, monasti 4 ohm tai alle aina 1 ohmiin asti. Datalehti selvittää monta vastausta kysymyksiin.+Toinen suuri luokka päätevahvistinpiireissä on suunniteltu käytettäväksi 12-15V käyttöjännitteillä autostereoissa. Joistain useamman kanavan päätevahvistimista löytyy sekä siltakytkettyjä että stereoversioita, joten osia hankkiessa kannattaa tarkistaa että kyseessä on haluttu komponentti. Nämä päätteet on suunniteltu ajamaan matalaimpedanssisia kaiuttimia, monasti 4 ohm tai alle aina 1 ohmiin asti. Datalehdestä selviää esimerkkikytkennän myötä erotuskondensaattorin tarve, monen autokäyttöön speksatun piirin ollessa suunniteltu yksipuoliselle käyttöjännitteelle.
  
 ===== Yleisimmät pörinän syyt ===== ===== Yleisimmät pörinän syyt =====
 
ohjeita/ic-audiopaeaetevahvistin.txt · Last modified: 2009/10/24 14:05 by ossi
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki