Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

ohjeita:askelmoottorit [2010/01/14 22:56] (current)
ossi created
Line 1: Line 1:
 +==== Askelmoottorit ====
 +Askelmoottorit ovat useammalla ohjauskäämillä ajettavia moottoreita, joissa ohjauskäämien napaisuuden muutoksella saadaan aikaan määrätyn suuruinen askel.
 +
 +=== Askelmoottorien ohjaaminen ===
 +Askelmoottorien ohjaaminen onnistuu nykyään kätevimmin tarkoitukseen valmistetulla piirillä aina 2A virtaan asti. Järeämmät ohjaukset vaativat ulkoisia kytkinkomponentteja ja monimutkaisempia kytkentöjä moottorin käämien suuresta induktanssista johtuen.
 +
 +=== Askelmoottorien datalehtiä ===
 +HY2002220-210 (Näitä löytyy mm. Roboteamilta) {{:ohjeita:hy2002220.pdf|}}
  
 
ohjeita/askelmoottorit.txt · Last modified: 2010/01/14 22:56 by ossi
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki