Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

laitteiden_korjaus [2013/10/23 17:03]
sasa
laitteiden_korjaus [2013/10/23 17:04] (current)
sasa
Line 1: Line 1:
-TELOKilla voi korjata lähes mitä tahansa laitetta. Vaihtoehtoina on korjata laite itse tai pyytää jotakuta henkilökohtaisesti korjaamaan se. Mikäli laitteensa haluaa korjata itse, TELOKilta saattaa löytyä tarvitsemasi työkalut ja komponentit. Katso tällöin [[telokille_paeaesy|]]. Mikäli haluaa korjauttaa laitteensa, asiasta kannattaa kysyä [[hallitus|hallitukselta]], TELOKin irc kanavalta tai sähköpostilistan avulla halukkaita korjata se.+TELOKilla voi korjata lähes mitä tahansa laitetta. Vaihtoehtoina on korjata laite itse tai pyytää jotakuta henkilökohtaisesti korjaamaan se. Mikäli laitteensa haluaa korjata itse, TELOKilta saattaa löytyä tarvitsemasi työkalut ja komponentit. Katso tällöin [[telokille_paeaesy|TELOKille pääsy]]. Mikäli haluaa korjauttaa laitteensa, asiasta kannattaa kysyä [[hallitus|hallitukselta]], TELOKin irc kanavalta tai sähköpostilistan avulla halukkaita korjata se.
 
laitteiden_korjaus.txt · Last modified: 2013/10/23 17:04 by sasa
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki