Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

kulkuoikeuksien_nollaus_2019-2020 [2019/11/13 01:34]
fireflower
kulkuoikeuksien_nollaus_2019-2020 [2019/11/13 01:35] (current)
fireflower
Line 1: Line 1:
 ==Kulkuoikeudet nollattu, eikä!== ==Kulkuoikeudet nollattu, eikä!==
  
-Kerhotilojen kulkuoikeudet nollataan marraskuun aikana. Jos sinulla on ollut vireillä kulkuoikeuksien haku, niin ne päivittyvät voimaan samalla kertaa voimaan, jos hakemus on hyväksytty. Osalle jänistölle, jotka tiedämme aktiivisiksi, niin kulkuoikeudet on jätetty voimaan. Jos tarvitset edelleen kulkuoikeuksia poiston jälkeen, niin haethan niitä [[hallitus|hallitukselta]]. +Kerhotilojen kulkuoikeudet nollataan marraskuun aikana. Jos sinulla on ollut vireillä kulkuoikeuksien haku, niin ne päivittyvät voimaan samalla kertaa voimaan, jos hakemus on hyväksytty. Jänistölle, jotka tiedämme aktiiveiksi, niin kulkuoikeudet on jätetty voimaan. Jos tarvitset edelleen kulkuoikeuksia poiston jälkeen, niin haethan niitä [[hallitus|hallitukselta]]. 
 
kulkuoikeuksien_nollaus_2019-2020.txt · Last modified: 2019/11/13 01:35 by fireflower
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki