Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

kulkuoikeuksien_nollaus_2016 [2016/02/15 20:27] (current)
sasa created
Line 1: Line 1:
 +Nyt olisi taas kulkuoikeuksien nollauksen aika ja tässä on ohjeet miten toimia mikäli haluat pitää kulkuoikeudet skellariin ja TELOKille. Kulkuoikeudet nollataan tenttiviikolla ja tätä asiaa pitää käsitellä kokouksessa, joten tähän asiaan on noin viikko aikaa. Niille, joilla on kulkuoikeudet tällä hetkellä, riittää mainita minulle että haluaa pitää ne, kunhan jäsenmaksu on maksettu.
  
 +Seuraavat ohjeet ovat sitten uusille jäsenille. Ihan ensisijaisesti jäsenmaksun on oltava maksettuna tälle vuodelle. Jäsenmaksun voi maksaa livenä kerholla kun hallituslaisia on paikalla taikka tilille kuten wikissä mainitaan. Jäsenmaksun suuruus on nyt 10 euroa. Toiseksi asiasta pitää ilmoittaa minulle, eli sähköpostitse etu.suku@student.tut.fi taikka ircissä nimimerkillä sasa. Minulle pitää ilmoittaa nimi, irc nick (jos sellainen on) sekä opiskelijanumero. Viimeisenä asiana edelleen henkilön on oltava tuttu hallitukselle ja on oltava joku projekti taikka muu pätevä syy olla TELOKilla.
 +
 +
 +Ystävällisin terveisin,
 +Alexandre Ignatiev
 +TELOKin puheenjohtaja
 +sasa @ IRCnet
 
kulkuoikeuksien_nollaus_2016.txt · Last modified: 2016/02/15 20:27 by sasa
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki