Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

kulkuoikeudet [2019/08/11 00:38]
tritikka
kulkuoikeudet [2019/11/13 01:40] (current)
fireflower
Line 12: Line 12:
 ==Ohjeet== ==Ohjeet==
  
-  - Älä hämmästy jos vanhat kulkuoikeutesi ovat kadonneet. TTY:n muuttuneen politiikan vuoksi kulkuoikeuksia pitää hakea vuosittain uudestaan (ainakin toistaiseksi).+  - Älä hämmästy jos vanhat kulkuoikeutesi ovat kadonneet. TAU:n muuttuneen politiikan vuoksi kulkuoikeuksia pitää hakea vuosittain uudestaan (ainakin toistaiseksi).
   - Varmista, että jäsenmaksusi on maksettu (henkilökohtaisesti TELOKilla hallituslaiselle tai [[kerho]]-sivulta löytyvälle pankkitilille).   - Varmista, että jäsenmaksusi on maksettu (henkilökohtaisesti TELOKilla hallituslaiselle tai [[kerho]]-sivulta löytyvälle pankkitilille).
   - Varmista, että täytät em. ehdot.   - Varmista, että täytät em. ehdot.
   - Hae kulkuoikeuksia sähköpostitse tai irkitse kerhon puheenjohtajalta ([[hallitus]]). Hakemuksessa on oltava:   - Hae kulkuoikeuksia sähköpostitse tai irkitse kerhon puheenjohtajalta ([[hallitus]]). Hakemuksessa on oltava:
     - koko nimi (myös toiset, kolmannet nimet)     - koko nimi (myös toiset, kolmannet nimet)
-    - opiskelijanumero (jos opiskelijana TTY:llä)+    - opiskelijanumero (jos opiskelijana TAU:lla)
     - irc-nick (jos irkkaa IRCnetissä)     - irc-nick (jos irkkaa IRCnetissä)
     - vapaamuotoinen perustelu kulkuoikeuksien tarpeelle     - vapaamuotoinen perustelu kulkuoikeuksien tarpeelle
-  - TELOKin kulkuoikeus ei ole perusoikeus, eikä sitä ole välttämättä helppo saada. Valittaminen on turhaa. Pahoittelemme jos tästä on syntynyt aiemmin väärinkäsityksiä. Kerho on nykyään todella hyvin auki aamu-, päivä- ja ilta-aikaankin. Oven avausta voi lisäksi kysellä irkissä.+  - TELOKin kulkuoikeus ei ole perusoikeus, eikä sitä ole välttämättä helppo saada. Valittaminen on turhaa. Pahoittelemmejos tästä on syntynyt aiemmin väärinkäsityksiä. Kerho on nykyään todella hyvin auki aamu-, päivä- ja ilta-aikaankin. Oven avausta voi lisäksi kysellä irkissä tai tarkistaa botilta kirjoittamalla kanavalle !ovi tai !valo.
 
kulkuoikeudet.1565473096.txt.gz · Last modified: 2019/08/11 00:38 by tritikka
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki