Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

jarruvastuschopper [2013/03/13 03:12]
hrst created
jarruvastuschopper [2013/03/13 03:14] (current)
hrst
Line 8: Line 8:
 Vähän alipäästösuodatusta (1 konkka) mitattavaan jännitteeseen, näin vältetään aivan liian nopea päälle-pois-kytkeminen. Hystereesiä saa olla reilustikin. Vähän alipäästösuodatusta (1 konkka) mitattavaan jännitteeseen, näin vältetään aivan liian nopea päälle-pois-kytkeminen. Hystereesiä saa olla reilustikin.
  
-Varmistettava, että kytkentä tapahtuu alle 10 mikrosekunnissa, ja että kytkentää ei tapahdu yli millisekunnin välein (1 kHz).+Varmistettava, että kytkentä tapahtuu alle 10 mikrosekunnissa, ja että kytkentää ei tapahdu yli millisekunnin välein (1 kHz) vaikka DC-linkki hyppisi miten(IGBT palaa liian tiuhasta vitkuttelusta.)
  
 Tai jotain. Tai jotain.
  
 
jarruvastuschopper.txt · Last modified: 2013/03/13 03:14 by hrst
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki