This is an old revision of the document!


Jarruvastuschopper. Ois ihan kiva varmuusvara joka estää invertterin räjähtämisen välittömästi jos/kun yhteys akuille katkeaa (esim. sulake) kun invertterissä ei ole detektointia tälle virhemoodille (ja sitten kun se on, niin jos se feilaa).

Speksi: Iso yksittäis-IGBT (esim. 100A moduuli) ja perässä tehovastustsydeemi joka kestää hetkellisesti sanotaanpa vaikka 500V 100A = 50 kW, jatkuvana ei tartte paljon.

Gatedriveksi vaikka ACNW3130 ihan ok, sitä ohjataan komparaattorilla (mikä vaan opari, vaikka LM358D (2000 kpl TELOKilla, ei saa kylvää, komponentit eivät kasva, vaikka niitä onkin paljon niin ei saa tuhlata), pos. takaisinkytkentä). Vastuksiin sähkö, jos DC-linkin jännite nousee yli asetetun. Asetus vois toimia vaikka 100V-400V välillä vaikkapa pätkivällä trimmerillä. Referenssiksi vaikka vastus + zener, mittaus vaikkapa vastusjaolla (huom. jännitekesto).

Vähän alipäästösuodatusta (1 konkka) mitattavaan jännitteeseen, näin vältetään aivan liian nopea päälle-pois-kytkeminen. Hystereesiä saa olla reilustikin.

Varmistettava, että kytkentä tapahtuu alle 10 mikrosekunnissa, ja että kytkentää ei tapahdu yli millisekunnin välein (1 kHz).

Tai jotain.

 
jarruvastuschopper.1363137152.txt.gz · Last modified: 2013/03/13 03:12 by hrst
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki